Tender N279

Tender N279 's Hertogenbosch - Veghel

 

Om de doorstroming van de provinciale weg langs de Zuid-Willemsvaart wordt de bestaande weg verbreedt naar 2×2 rijstroken en worden de aansluitingen ongelijkvloers gemaakt. Geo-QREW heeft hiervoor de geotechnische engineering van de aardebaan en de kunstwerken uitgevoerd. De professionals van Volker Infradesign, IV-Infra en KWS waren verantwoordelijk voor de overige aspecten zoals het wegontwerp, constructief ontwerp, kostencalculatie en tendermanagement.

Uitdagingen in deze tender zaten met name in de raakvlakken met de bestaande infrastructuur en het naastgelegen kanaal. De loop van de huidige rechte beek de Aa wordt getransformeerd tot een natuurlijk beekdal waarin de beek vrij kan meanderen.

 

Opdrachtperiode: medio 2014