Project N23

N23 Westfrisiaweg

 

De nieuwe N23 Westfrisiaweg vormt straks een nieuwe Oost – Westverbinding door Noord Holland, van Alkmaar naar Enkhuizen. Voor het 42 km lange tracé worden een veelheid van bruggen, viaducten, fiets- en verkeersonderdoorgangen gerealiseerd waarvoor door Geo-QREW in opdracht van Heijmans een belangrijk deel van het geotechnisch ontwerp is gecoördineerd en uitgevoerd. De slappe Westfriese bodem en de vele kabels en leidingen in de grond vormen een uitdaging voor het aardebaan-ontwerp. Diverse maatregelen zoals EPS-constructies en damwandconstructie moeten ervoor zorgen dat de invloed van ophogingen op ondergrondse infrastructuur en bestaande constructies beperkt blijft.

 

De N23 Westfrisiaweg bestaat uit twee delen. Deel west van Enkhuizen tot aan de A7 bij Scharwoude, en deel oost van de A7 bij Zwaag naar Enkhuizen. Tussen Scharwoude en Zwaag volgt het verkeer de bestaande A7. In het westelijk deel worden voor fietsverkeer meerdere onderdoorgangen gerealiseerd. Daarnaast vormen de brug over de Ringvaart en twee verkeersonderdoorgangen de grootste constructies.

In Oost worden onder andere zes viaducten gerealiseerd waarbij gewapende grond onder het landhoofd wordt gebruikt om een verticale grondkering te vormen. De paalfundering van deze kunstwerken ontlenen horizontale sterkte aan de grondwapening. Geo-QREW heeft het geotechnisch ontwerp van deze kunstwerken en de inhoudelijke begeleiding van het ontwerp van de grondwapening uitgevoerd.

 

Opdrachtperiode: 2015 - 2016

Oplevering: 2018