Project Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

 

In het kader van het programma ruimte voor de rivier wordt met dit project de IJssel ten zuiden van Zwolle ten tijde van extreme hoog waterstanden een mogelijkheid geboden om een buiten de huidige dijken te treden en via een bypass water af te voeren. Hiervoor worden o.a. twee nieuwe dijken langs de stroomgeul gerealiseerd. Een brug waarin een beweegbare stuw is opgenomen, regelt wanneer de bypass in werking treedt. De werking van de stroomgeul, en met name de inlaat is in het laboratorium van Delft Hydraulics met behulp van een schaalmodel getest.

De bruggen van de Werverdijk aan de uitstroomzijde van de geul en het nieuwe gemaal Doornbos moeten ervoor zorgen dat het water ook weer afgevoerd kan worden. De combinatie IJsselweide, bestaande uit aannemers Boskalis en Van Hattem en Blankevoort zijn verantwoordelijk voor de realisatie van het werk. De ingenieurs van Geo-QREW hebben het geotechnisch ontwerp van de kunstwerken getrokken.

 

Opdrachtperiode: eind 2013 - medio 2014

Oplevering: 2017